Neem direct contact op met AMAN

lees verder

Schrijf u in als lid of vrijwilliger

lees verder

Commissies

Binnen AMAN zijn een aantal commissies waarin leden actief kunnen zijn. Het bestaan van de commissies is essentieel omdat het bestuur eenvoudigweg niet het gehele werkveld van de vereniging kan overzien en aldus niet het volledige takenpakket binnen de vereniging op zich kan nemen. Wij nodigen leden dan ook van harte uit om zich aan te melden bij één van de commissies. 

Commissie Artsenzaken

De commissie artsenzaken richt zich op hulpverleners (in het algemeen) die in verschillende gebieden werkzaam zijn. In de preventieve, curatieve, murale en transmurale gezondheidszorg. AMAN intiërt projecten die tot doel hebben de ketenzorg van signalering, aanpak en educatie bij hulpverleners te promoten. Hierbij worden de specifieke bijzonderheden van de Marokkaanse patiënt in ogenschouw genomen.

Commissie Patiëntenzaken

Deze commissie is in het leven geroepen om projecten, met zowel een tijdelijke als structurele aard, te organiseren. Dit wordt volgens een aantal stappen gerealiseerd. De stappen omvatten de volgende programma’s: inventarisatie, educatie en voorlichting, preventie, beleid en tot slot een evaluatieprogramma

Commissie Wetenschap en Onderwijs

Commissie W & O heeft als doel het inventariseren en zo nodig het initieren van studies met betrekking tot  problematiek van de doelgroep. Uiteraard, eventueel in nauwe samenwerking met researchcentra, zoals ZONMW en TNO. Verder begeleidt deze commissie leden van AMAN gedurende hun studie en realiseert uitwisselingsprogramma’s van studenten tussen Nederland en Marokko

Commissie Internationaal

Het internationaal beleid van AMAN omvat de gezondheid van de Marokkaanse patiënt buiten Nederland. Deze doelstelling is voorlopig afgebakend tot het lokaliseren van en het contact maken met organisaties in andere Europese landen die raakvlakken hebben met het werkveld van AMAN. Het verkrijgen van kennis en inzicht in de Marokkaanse gezondheidszorg in het algemeen, de kwaliteit van de gezondheidszorg in het bijzonder, de uitwisseling van kennis tussen medische professionals in beide landen en het sturen van delegaties hulpverleners (medisch en paramedisch) naar Marokko zijn de kerntaken van deze commissie. Zie voor meer informatie Internationaal.

Commissie Leden

De hoofdtaak van commissie Leden is netwerkvorming. De leden van dit netwerk bestaan uit studenten en artsen met zowel een Marokkaanse als een niet- Marokkaanse achtergrond. Dit realiseert AMAN door:

  • een goede aansluiting te zoeken bij bestaande (beroeps)organisaties en andere instanties, zowel binnen als buiten Nederland;
  • vroegtijdige en structurele begeleiding/mentoring gedurende de geneeskundestudie;
  • het verschaffen van inzicht in de structuur van de studie, mogelijkheden tot verrichten van wetenschappelijk onderzoek en uiteindelijke advisering bij de toeleiding naar een vervolgtraject (tot medisch specialist, huisarts, etc.) om zo de medische carrière van de student in goede banen te leiden;
  • sociaal netwerk te vormen waarbij de contacten zowel formeel als informeel zijn.