Neem direct contact op met AMAN

lees verder

Schrijf u in als lid of vrijwilliger

lees verder

Raad van toezicht

De Raad van Toezicht wordt door de Algemene Leden Vergadering benoemd en heeft de primaire taak om het functioneren van het bestuur van AMAN te monitoren en tijdig bij te sturen, mocht daar aanleiding voor zijn. Verder heeft de RvT, doordat het als intermediair kan fungeren naar samenwerkingspartners toe, als taak AMAN daar waar het nodig is te ondersteunen om haar werk optimaal te kunnen realiseren.