Neem direct contact op met AMAN

lees verder

Schrijf u in als lid of vrijwilliger

lees verder

Internationaal

Aangenaam

De commissie internationaal bestaat uit:

- Khadija Aissa ( Bestuurslid)

Inleiding

De Commissie Internationaal van AMAN maakt zich sterk voor de bevordering van de gezondheidszorg in Marokko. Dit komt voort uit de affiniteit die Marokkaanse Nederlanders, en specifiek de leden van AMAN, met het land hebben.

Marokko is een land waar de ontwikkeling van tal van basisvoorzieningen, zoals de gezondheidszorg, een achterstand ten opzichte van de Nederlandse gezondheidszorg laat zien. Er valt daarom nog veel te doen, zowel medisch- inhoudelijk, als organisatorisch en bestuurlijk.

Probleemstelling

Het gezondheidszorgsysteem is in Marokko in grote lijnen langs een publieke en een privé- sector georganiseerd. Vaak zijn deze twee sectoren met elkaar verweven. Immers, vele artsen die privéklinieken hebben zijn ook werkzaam in de publieke sector. Echter, deze uitwisseling kan niet zonder meer geëxtrapoleerd worden op de patiënt. Patiënten met een laag inkomen zijn vaak aangewezen op de diensten van de publieke gezondheidszorg. Over het algemeen kan gezegd worden dat de middelen, de kwaliteit en service in de publieke sector lager ligt dan in de privé- sector. Er is sprake van een duidelijke tweedeling in de gezondheidszorg in het land. De private en publieke sector worden vertegenwoordigd door diverse instellingen. Dit zijn onder meer universitaire ziekenhuizen, staatsziekenhuizen, privé klinieken, enzovoorts.

Doelstellingen

Doelstelling 2 van AMAN luidt: "Verbetering en versterking van de positie van Marokkaanse patiënten in de Marokkaanse gezondheidszorg". Dit betekent dat het internationaal beleid van AMAN de gezondheidszorg voor de Marokkaanse patiënt in Marokko omvat.

AMAN Internationaal kijkt ook naar de Marokkaanse gezondheidszorg op beleidsniveau. Op deze manier wordt gezocht naar oplossingen om de reeds bestaande mogelijkheden en (lokale) projecten ten behoeve de patiënten in deze gezondheidszorgsysteem te bevorderen en toegankelijk te maken.

Concreet valt hierbij te denken aan de volgende activiteiten:

  • Verkrijgen van kennis en inzicht in de Marokkaanse gezondheidszorg in het algemeen;
  • De kwaliteit van de gezondheidszorg in het bijzonder;
  • Kennisuitwisseling tussen medische professionals in beide landen;
  • Organisatie van delegaties (medisch en paramedisch) naar Marokko.

Aanpak

De stappen die gezet zullen worden in Marokko zullen de doelstellingen van AMAN Internationaal als insteek hebben:

  • Stimulering initiatieven en uitvoering van wetenschappelijk onderzoek. Deze kunnen waardevolle informatie opleveren. Van landelijk georganiseerde onderzoeken(bevolkingsonderzoeken) naar specifieke aandoeningen, bijvoorbeeld in samenwerking met het ministerie van volksgezondheidzorg in Marokko, tot lokale onderzoeken naar bijvoorbeeld het functioneren van de zorg in een bepaald gebied. Tevens kan er gedacht worden aan vergelijkend medisch onderzoek tussen Nederland en Marokko.
  • Het in kaart brengen van (gezondheidszorg-) organisaties die raakvlakken hebben met het werkveld van AMAN Internationaal. Hierbij kan gedacht worden aan artsenverenigingen, patiëntenorganisaties, het ministerie van volksgezondheid, maatschappelijke organisaties, etc.
  • Een van de pijlers in het werk van AMAN Internationaal is het bevorderen van de bilaterale kennisuitwisseling tussen Nederland en Marokko door het creëren van een infrastructuur voor het lopen van co-schappen of stage(s) door Nederlandse medische studenten in Marokko en vice versa. Dit zal worden gedaan in samenwerking met de medische faculteiten in beide landen, Nederlandse ambassade in Rabat en NIMAR (Nederlands Instituut Marokko). Deze infrastructuur kan ook van belang zijn voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek door medische professionals uit beide landen. Daarnaast zullen concrete opleidings- en trainingsmogelijkheden gecreëerd worden voor professionals in het Marokkaanse zorgsysteem (in Nederland en in Marokko), organiseren van wetenschappelijke congressen, etc.
  • AMAM Internationaal wil ook een bijdrage leveren aan de Millennium Development Goals (MDG's) zoals deze door de Verenigde Naties gedefinieerd zijn. In voorkomende gevallen zal AMAN Internationaal ook bijdragen in de materiële en immateriële hulp aan de Marokkaanse gezondheidszorg.
  • AMAM Internationaal kan gelet op haar bescheiden omvang haar ambitie slechts realiseren als zij kan rekenen op de betrokkenheid en steun van haar partners in Nederland, de rest van Europa en Marokko.

Interesse?

Is uw interesse in het werk van de Commissie Internationaal gewekt? Wilt u het werk van de Commissie ondersteunen, op welke manier dan ook? Geïnteresseerd in het lidmaatschap van de Commissie? Schroom niet, vrijblijvend, contact op te nemen via e-mail: .

Wij zijn altijd opzoek naar vrijwilligers. Bij interesse in de Commissie Internationaal, contact op nemen via e-mail: .  Medische studenten die graag een avontuurlijke stage in Marokko willen lopen kunnen via deze mail contact opnemen.

 fes_chu_stage_medicine

 

Voor een indruk en hoe andere studenten de stage hebben ervaren kunt u lezen in de volgende verslagen:

Spoed_Eisende_hulp_in_Marokko.doc

Klinische_stage_Casablanca.docx

ziekenhuis_saniat_rmel_tetouan_boutaina_emrani.doc

Keuze_coschap_Nador.docx

Coschapverslag_Rabat.pdf

 

Stage is mogelijk in de volgende steden:

Fés, Marrakech, Rabat, Nador, Tanger en Tetouan.

 

Voor andere projecten van AMAN Internationaal: zie Menu Projecten