Neem direct contact op met AMAN

lees verder

Schrijf u in als lid of vrijwilliger

lees verder

Ethische diversiteit en gezondheidszorg

Symposium Etnische diversiteit & Gezondheidszorg

Het symposium dat gehouden is door AMAN, onder de titel "Etnische diversiteit en gezondheidszorg", op zaterdag 4 juni j.l., is succesvol verlopen. Niet alleen organisatorisch, maar ook inhoudelijk.

Cardioloog Dr. Tobias Bruning ging in op een studie, die uitgevoerd is aan het Maasstadziekenhuis, en waarvan de resultaten op dit symposium voor het eerst werden gepresenteerd. Voor dit doel was een speciale poli opgericht.

De studie omvatte de screening van Rotterdammers met een Hindoestaanse achtergrond op (risicofactoren voor) hart- en vaatziekten. Bij deze bevolkingsgroep komen hart- en vaatziekten beduidend vaker voor dan bij autochtone Nederlanders. De respondenten werden zonodig voor verder aanvullend onderzoek en behandeling getrieerd. In de toekomst zal gekeken worden of deze poli ook andere bevolkingsgroepen zal omvatten, zoals Marokkaanse Nederlanders.

Verder kwam Maag, Darm en Lever- arts Dr. Shaam Ganesh aan het woord. Zijn inleiding ging over de prevalentie van en behandeling van Helicobacter Pylori (HP), een bacterie in de maag, bij allochtonen in Rotterdam, te weten Marokkaanse, Turkse en Surinaamse Rotterdammers. Gezien de hoge prevalentie van dit probleem en de weinig afdoende standaardbehandeling suggereerde Dr. Ganesh dat allochtonen met HP anders behandeld moeten worden dan autochtonen.

AMAN- Bestuurslid Internationaal Mhamed El Abdouni ging uitgebreid in op de ervaringen van een groep huisartsen (circa 75) uit Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Almere en Utrecht, die een studiereis naar Marokko ondernam. Het doel daarvan was ervaringen op te doen voor hun Nederlandse praktijk, door contact en inleidingen door Marokkaanse collega's en deskundigen uit het gastland en Nederland, waarin zij veel te maken hadden met patiënten met een Nederlands- Marokkaanse achtergrond. Een drietal waren in de reis leidend: suikerziekte, oncologie en psychiatrie.

Later zal een uitgebreid verslag van deze reis op deze site gepubliceerd worden...

De aanwezigen waren van mening dat het symposium een vervolg verdient. Het nieuwe bestuur van AMAN heeft deze aanbeveling ter harte genomen en zal een volgende versie van het symposium organiseren.