Neem direct contact op met AMAN

lees verder

Schrijf u in als lid of vrijwilliger

lees verder

Jubileum

AMAN JUBILEUMSYMPOSIUM  

Zaterdag 27 januari 2018, exact tien jaar na het oprichtingscongres, vond onder grote belangstelling het jubileumsymposium van de Marokkaanse artsenorganisatie AMAN plaats. AMAN is een acroniem voor Associatie Marokkaanse Artsen Nederland, een organisatie van en voor artsen, paramedici en anderen die affiniteit hebben met Marokkaans-Nederlandse patiënten. Tijdens het jubileumsymposium met als thema “Make the difference together” werd teruggeblikt op het verleden, stil gestaan bij het heden en vooruit gekeken naar de toekomst.

Het verleden

Twee artsen en vijf geneeskundestudenten (zie foto 1) uit verschillende medische faculteiten speelden met het idee om een netwerk van Marokkaanse artsen op te richten. Er werd een werkgroep opgesteld en meerdere vergaderingen vonden plaats om na te denken over de missie, de visie en de doelstellingen. De plannen werden uitgewerkt en de statuten opgesteld. Bloed, zweet en tranen kwamen bij elkaar toen op zondag 28 januari 2008 het oprichtingscongres in het Erasmus MC plaatsvond. De aandacht was groot, niet alleen in Nederland, ook vanuit Marokko werd contact gezocht voor interviews. Medisch specialisten, artsen, studenten, voorzitters van verenigingen, verzekeraars, journalisten en politici waren allen getuige van de oprichting. Zij zagen hoe een vooruitstrevende innovatieve vereniging haar culturele kennis wil inzetten ter ondersteuning en verbetering van de toegankelijkheid van de gezondheidzorg voor deze specifieke groep. Niet omdat de Nederlandse gezondheidszorg niet functioneert, maar omdat in onze multiculturele samenleving het een tekort doet aan de professionals en patiënten indien geen rekening gehouden wordt met bepaalde culturele- en levensbeschouwende factoren.  In elk gesprek tussen arts en patiënt spelen elke keer opnieuw patiënt- en artsgebonden factoren die de uitkomst van het consult kunnen bepalen.

Foto werkgroep

Werkgroep_AMANFoto 1 (v.l.n.r.): Chakir Mousaoui (student LUMC), Amine Karimi (Student VuMC), M’hamed el Abdouni (arts-assistent  cardiologie), Naoual Hamdoula (co-assistente EMC), Ilhame Ben Larbi (studente VuMC), Mustafa Ezzahti (arts-assistent interne geneeskunde), Soulimane Nouhi (student LUMC).

Het heden

Met het tienjarig jubileumsymposium wil AMAN haar maatschappelijke betrokkenheid met de samenleving zichtbaar maken. Getuige de meer dan honderd aanmeldingen hiervoor is dit een hot thema. Ali Lahdidioui (internist ouderengeneeskunde en AMAN-bestuurslid) verwelkomde alle gasten, maakte het dagprogramma bekend en stak zijn trots niet onder stoelen of banken. Samen met AMAN-bestuursleden Nahid El Faquir (arts-onderzoeker interventiecardiologie) en Kaoutar Azijli (SEH-arts) hebben zij de organisatie van top tot teen geregeld. De uitgenodigde gastsprekers hielden allen een toespraak waarin zij hun visie en het belang van de werkzaamheden van AMAN met de aanwezigen deelden. Huisarts Naoual Hamdoula, destijds één van de oprichters, en de heer Ahmed Aboutaleb, bij het oprichtingscongres ook aanwezig geweest, mochten het spits afbijten. Hamdoula vertelde wat er kwam kijken bij de oprichting van AMAN en hoe dit uitgewerkt werd. Aboutaleb ging verder terug in de tijd en nam ons mee naar de 18e en 19e eeuw. “Destijds vertrokken Nederlandse boeren richting Amerika om zich aldaar te vestigen en zich in den vreemde te verenigen”. Nederlandse kerken werden opgericht en in sommige delen werd het onderwijs in het Nederlands gegeven. Gebruiken werden meegenomen en zo werd de oliekoek tegenwoordig beter bekend als de donut één van de beroemdste lekkernijen. Verder benadrukte Aboutaleb dat hij in AMAN een belangrijke taak ziet om medisch-ethische dilemma’s aan het licht te brengen.

Voor Bert Elbertse, die namens Stichting Matchis aanwezig was, betekende dit een bevestiging van het nut van zijn werkzaamheden; stamceldonatie onder de aandacht brengen van Nederlanders met een niet-westerse achtergrond. Onder deze doelgroepen bestaat namelijk een tekort aan stamceldonoren. Ali Lahdidioui: “AMAN heeft meerdere keren contact gehad met Stichting Matchis- het Nederlands Centrum voor stamceldonoren- over een samenwerking om het onderwerp onder de Marokkaanse gemeenschap bekend te maken. De plannen om in een moskee voorlichting hierover te verzorgen zijn aanwezig en binnenkort volgen hier concrete afspraken over”. AMAN presenteerde welke andere projecten de afgelopen jaren geïnitieerd werden. Er zijn seminars en symposia over diabetes & hypertensie, orgaandonatie, palliatieve sedatie en depressie geweest. Daarnaast hebben er tientallen voorlichtingsactiviteiten over onder andere diabetes, bewegen, roken, voeding, borstkanker, en dementie plaatsgevonden. Mohamed Benzakour, auteur van onder andere het boek “Yemma”, sprak over zijn persoonlijke ervaringen met zijn moeder en het Nederlandse zorgsysteem. Met het boek gaf hij zijn door een beroerte getroffen moeder een stem, wijzend op de taalproblemen die zij aan de beroerte heeft overgehouden. Het publiek hing aan zijn lippen en niet op de laatste plaats vanwege de emotionele en soms wat genante situaties die hij beschreef. “Ik wil met mijn boek deze emotioneel zeer beladen problematiek op de agenda zetten om de eerste generatie Marokkanen te behoeden voor deplorabele toestanden. Zij hebben destijds hun dorp verlaten voor onze toekomst en ik wil inzetten op én pleiten voor meer cultuur-sensitieve zorg in Nederland.”

Ali Houri, bekend als broeder Al Khattab, geeft veel lezing aan moslimjongeren en inspireert hen bij het verrichten van goede daden. “Het toveren van een glimlach op het gezicht van een onbekende is binnen de Islam een liefdadigheid van de hoogste vorm. Het wegnemen van zorgen voor iemand, kan voor jou misschien één belletje zijn terwijl dat voor de andere heel erg veel kan betekenen.” Loubna Zarrou gaf een interactieve workshop over geluk op de werkvloer en vroeg iedereen na te denken welke waarden in het leven belangrijk gevonden worden en wat ieders drijfveer in het dagelijks leven is. Last but nog least werd Soufiane Touzani verwelkomt die een symbolische donatie van AMAN in ontvangst nam voor een maatschappelijke organisatie. Want wie jarig is, trakteert! Enkelen mochten zich winnaar noemen van de mooie prijzen die beschikbaar gesteld zijn door de sprekers, Stichting Matchis en Pharos. De vele Marokkaanse hapjes en lekkernijen van Ilias Delicatessen en patisserie Fes  (Den Haag) vielen goed in de smaak bij het publiek. 

De toekomst

Zoals Aboutaleb en Benzakour aangaven in hun toespraak, ziet AMAN in dat er veel werk valt te verzetten. Lahdidioui: “Persoonlijk zie ik bijna wekelijks situaties op de werkvloer waarbij ik overtuigd ben dat kennis over cultuur en religie van groot belang is bij het stellen van een goede diagnostisch traject en behandelplan en hierdoor bijdraagt aan een goede arts-patiënt relatie. Door deze ervaring te bundelen, de Marokkaanse achterban te informeren over aandoeningen én (medische) professionals bewust te maken, ontstaat een win-win-win situatie. AMAN doet een oproep aan medici, paramedici en geïnteresseerden om zich te binden want dat is hard nodig.” AMAN ziet dat de animo tijdens het jubileumsymposium groot is en hoopt nog veel te mogen bereiken, insh’Allah (als Allah het wil)!

IMG_1640 IMG_1644 IMG_1820 IMG_1702 IMG_1715   IMG_1738 IMG_1671 IMG_1745 IMG_1765 IMG_1797 IMG_1748 IMG_1776 IMG_1779 IMG_1796 

 

Het is bijna zover. Op zaterdag 27 januari bestaat AMAN alweer tien jaar!

Associatie Marokkaanse Artsen Nederland (AMAN) is opgericht op zondag 27 januari 2008. Op zaterdag 27 januari 2018 bestaat Aman Artsen exact tien jaar! In het kader van dit 2e lustrum wordt een jubileumsymposium georganiseerd dat in het teken staat van maatschappelijke betrokkenheid. Het thema van het jubileum is “Make the difference together”. Het belang van een pro-actieve houding in de gezondheidszorg & maatschappij en de binding met verschillende groepen - waaronder Marokkaanse-Nederlanders - staan tijdens het jubileumsymposium centraal.

Verschillende prominente sprekers zullen ons informeren, inspireren, motiveren en enthousiasmeren over diverse aspecten omtrent de uitdagingen in de zorg, de invloed van cultuur, de bruikbaarheid van een “eigen”-identiteit én de ins en outs voor actieve participatie in de maatschappij. 

Het jubileum wordt groots gevierd met onder andere:

> Ahmed Aboutaleb 

> Mohammed Benzakour

> Broeder Alkhattab

> Loubna Zarrou

> Soufiane Touzani

Datum: zaterdag 27 januari 2018
Tijd: 14:00- 19:30 uur
Doelgroep: AMAN-leden, geïnteresseerden en alle anderen die AMAN een warm hart toedragen.
Locatie: Erasmus Medisch Centrum Rotterdam, collegezaal 1. 

Aanmelden via de link goo.gl/6YvdT2 
Er zijn geen kosten voor deelname aan het symposium verbonden. 

Tot ziens op zaterdag 27 januari.  

Jubileum_finalAMAN_jubileum